THÔNG BÁO EOS (END OF SALES): ZoneFlex R300, R700 và H500 

Hãng Ruckus chính thức thông báo EOS các sản phẩm ZoneFlex R300 và ZoneFlex H500 từ ngày 01/11/2017. Sản phẩm ZoneFlex R300 được thay thế bằng ZoneFlex R310, ZoneFlex H500 được thay thế bằng ZoneFlex H510 hoặc ZoneFlex H320.

Sản phẩm ZoneFlex R700 sẽ EOS từ ngày 02/01/2018, và được thay thế bằng sản phẩm ZoneFlex R710 hoặc ZoneFlex R720.

Công ty Đông Quân sẽ ngừng nhận các đơn đặt hàng cho các sản phẩm ZoneFlex R300 và ZoneFlex H500 từ ngày 01/10/2017, và ZoneFlex R700 từ ngày 31/12/2017.