SMARTZONE 300

Thiết bị phát sóng Wi-Fi Dịch vụ không dây thông minh Ruckus R710 ZoneFlex R700 Ruckus R600 ZoneFlex R500 ZoneFlex R300 ZoneFlex H500 ZoneFlex T301 Series Antenna gắn ngoài Fiber Node Accessories Ruckus Unleashed SmartZone 100 ZoneDirector 3000 ZoneDirector 1200...

Ruckus R310

Thiết bị phát sóng Wi-Fi chuẩn 802.11ac  Entry level 802.11AC 2X2:2 Access Point with Adaptive antenna techology Liên Hệ Kinh Doanh THÔNG SỐ KỸ THUẬT Maximum PHY Rate Công nghệ Wi-Fi  Số luợng thiết bị kết nối đồng thời Radio chains : stream Số luợng phần từ antenna /...