RUCKUS ANALYTICS từ CommScope là một dịch vụ tích hợp trên đám mây dành cho hệ thống mạng thông minh và đảm bảo dịch vụ. Được hỗ trợ bởi máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI), Analytics sẽ giúp bạn khai thác tối đa hệ thống mạng của mình. Dịch vụ cung cấp khả năng hiển thị và phân tích toàn diện cho hệ thống mạng. Tăng tốc xử lý sự cố và giúp các nhà quản trị hệ thống đáp ứng các thỏa thuận mức dịch vụ mạng (SLA) của họ.

I. Kích hoạt license RUCKUS Analytics

Bạn phải có tài khoản RUCKUS (bao gồm tên người dùng và mật khẩu). Bạn có thể sử dụng tài khoản này để truy cập trang web hỗ trợ kỹ thuật của Ruckus. (https://support.ruckuswireless.com), bao gồm nâng cấp phần mềm, cơ sở kiến thức và tài liệu kỹ thuật. Nếu bạn không có tài khoản RUCKUS, bạn cần đăng ký trước khi tiếp tục kích hoạt license Ruckus Analytics.

Mỗi license đã mua đều có mã kích hoạt duy nhất và phải được kích hoạt mới có hiệu lực sử dụng. Bạn nhận được mã kích hoạt trong một email thông báo xác nhận mua hàng (SPA) được gởi riêng cho từng license.

Kích hoạt license RUCKUS Analytics

Bước 1. Mở email thông báo SPA (chứa license) mà bạn nhận được từ RUCKUS và xác minh thông tin tài khoản người dùng cuối, chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể hoàn tất quá trình kích hoạt.

Bước 2: Nhấp vào liên kết mã kích hoạt trong email, cửa sổ đăng nhập RUCKUS sẽ được hiển thị.

Bước 3: Đăng nhập vào https://support.ruckuswireless.com

** Hãy đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là người dùng hợp lệ trong tài khoản người dùng cuối. Chỉ những người dùng hợp lệ mới được phép kích hoạt license.

Kích hoạt license RUCKUS Analytics 2

Xác minh thông tin / tài khoản người dùng cuối

** 3 ký tự đầu tiên của mã kích hoạt cho biết loại license mã có thể áp dụng.

Bước 4. Xác thực các license để được kích hoạt, chấp nhận các điều khoản, điều kiện và nhấp vào kích hoạt.

** Một mã kích hoạt có thể bao gồm nhiều mục hàng khác nhau của cùng đơn đặt hàng. Do đó, có thể có nhiều dòng hàng thuộc cùng một mã kích hoạt và cần phải kích hoạt từng dòng hàng này.

Ví dụ: nếu bạn có WiFi Cloud, Switch Cloud và RUCKUS Analytics được mua trong cùng một đơn đặt hàng, bạn sẽ thấy 3 mục và mỗi mục phải được kích hoạt riêng biệt.

Kích hoạt license RUCKUS Analytics 3

Trang Activating Your Support Contract & License Code hiển thị

Bước 5. Nhấp vào mục nhập license cho RUCKUS Analytics (CLD-ANAP) để kích hoạt license

Bước 6. Tại trang “Entitling Your Assets For Support” (cấp quyền cho tài sản), hãy chọn những điều sau:
– Chọn khu vực bạn muốn duy trì dữ liệu phân tích của mình. Hiện tại, các khu vực được hỗ trợ là Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
– Chọn nền tảng quản lý (controller) để tích hợp license: Bộ điều khiển SmartZone hoặc RUCKUS Cloud. 
– Ngày bắt đầu hợp đồng. 

Kích hoạt license RUCKUS Analytics 4

Trang “Entitling Your Assets For Supportđược hiển thị

Bước 7. Nhấp vào “Register Cloud Region & Bind To Support”

Nếu tài sản được kích hoạt thành công, một biểu ngữ màu xanh lá cây với thông báo xác nhận “Support added to serial number” (Hỗ trợ được thêm vào số sê-ri) sẽ hiển thị. Nếu bạn có nhiều tài sản hơn để kích hoạt dưới cùng một mã kích hoạt, bạn sẽ được quay lại trang xác thực license “Activating Your Support Contract & License Code”.

Trang “Entitling Your Assets For Support” được hiển thị

II. Hướng dẫn kết nối Smartzone với Analytics

Bước 1. Đăng nhập vào giao diện bộ điều khiển SmartZone đang chạy firmware từ 5.1.2 trở lên.

Bước 2. Chọn System > General Setting > Cloud Services.

Bước 3. Bật Cloud SZ Services và đăng nhập bằng thông tin xác thực Ruckus của bạn.

Bước 4. Bật Ruckus Analytics

Hướng dẫn kết nối Smartzone với Analytics

** Đảm bảo rằng:
– Bộ điều khiển SmartZone được đồng bộ hóa với máy chủ NTP hợp lệ.
– Bộ điều khiển SmartZone có quyền truy cập vào cổng 443. Ngoài ra, hãy kiểm tra các cài đặt nếu có.
– Mỗi bộ điều khiển SmartZone được cấp phép cho một tổ chức cụ thể; bạn có thể kiểm tra giấy phép liên kết trên trang web Ruckus Support. Trong quá trình giới thiệu, bộ điều khiển SmartZone được tự động liên kết với tổ chức cụ thể trong RUCKUS Analytics. 

Bước 5. Đăng nhập RUCKUS Analytics

Bước 6. Chọn Admin > Onboarded Systems và xác minh trạng thái của bộ điều khiển SmartZone tích hợp có màu xanh lục.

Hướng dẫn kết nối Smartzone với Analytics 1

7. Chọn Admin > Licenses và nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa bên cạnh mỗi license để chỉ định license cho quyền truy cập mong muốn đến (AP)

Hướng dẫn kết nối Smartzone với Analytics 3

*** Bạn có thể cần đợi đến 45 phút để thông tin chi tiết về mạng của bạn sẽ được cung cấp để license được phân bổ. Sau khi license được cấp phát, dữ liệu được điền trên tất cả bảng điều khiển và báo cáo sau 30 phút.

III. Ưu điểm của RUCKUS ANALYTICS:

  • Cung cấp khả năng hiển thị toàn diện các hoạt động của hệ thống mạng.
  • Tăng tốc xử lý sự cố.
  • Xác định, ưu tiên và đề xuất các bước khắc phục cho các sự cố.
  • Giúp nhóm CNTT cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Hoạt động với hệ thống Ruckus để xác nhận các cam kết dịch vụ khách hàng (SLAs).
  • Thời gian lưu trữ báo cáo lên đến 12 tháng