I. Kích hoạt

1. Xác minh rằng tên công ty của bạn khớp với tên “Khách hàng cuối” trong email kích hoạt mà bạn nhận được.

2. Nhấp vào liên kết để kích hoạt tài khoản RUCKUS Cloud của bạn. Tạo thông tin đăng nhập và mật khẩu (cho cả hai cổng RUCKUS Cloud và RUCKUS Support).

3. Đăng nhập vào https://ruckus.cloud để định cấu hình mạng RUCKUS Cloud mới của bạn.

Lưu ý: Nếu có sự khác biệt về đơn đặt hàng, vui lòng liên hệ với Đối tác được ủy quyền của RUCKUS để giải quyết.

II. Thao tác sử dụng Ruckus Cloud tại trang đăng nhập

1.Trang đăng nhập Ruckus Cloud.

Trang đăng nhập Ruckus Cloud

2. Điền thông tin email và password của Ruckus Cloud.

3. Chọn vùng (tuỳ theo nơi triển khai AP): United States; Europe, Asia.

4. Chọn login: Bảng cài đặt của Ruckus Cloud cho lần đầu xuất hiện.

Trình hướng dẫn này sẽ không xuất hiện nếu bạn là quản trị viên VAR, người dùng chỉ đọc hoặc người quản lý khách. Tiếp tực thực hiện các bước sau: 

Bước 1: sử dụng Ruckus Cloud 1Bước 2: sử dụng Ruckus Cloud 3Bước 3: sử dụng Ruckus Cloud 3

Bước 4:

sử dụng Ruckus Cloud 5

Sau khi hoàn thành các bước thi trang quản trị Ruckus Cloud xuất hiện.

sử dụng Ruckus Cloud 5

Giao diện sử dụng Ruckus Cloud rất trực quan và dễ dàng cho người dùng để triển khai hệ thống mạng với “Zero Touch Deployment”, đồng thời không bị hạn chế về số lượng thiết bị cũng như số lượng Site được quản trị bởi các MSP.

Những tính năng như đăng nhập sử dụng mạng xã hội và mạng khách được đơn giản hóa cho phép tạo ra một hệ thống mạng nội bộ cho nhân viên đồng thời có một hệ thống mạng cho khách với tùy chọn truy cập dễ dàng nhất có thể mà không cần IT phải hỗ trợ thường trực.