Mạng Truy Cập Không Dây và Có Dây An Toàn

Danh mục sản phẩm Ruckus gồm các thiết bị phát sóng Wi-Fi, các thiết bị chuyển mạch, IoT, LTE, phần mềm và SaaS cho phép bạn cung cấp trải nghiệm kết nối người dùng cuối tuyệt vời trong khi giảm thời gian bạn quản lý mạng. Và vì Ruckus tích hợp nhiều tính năng hơn vào mọi thành phần mạng, bạn có thể xây dựng mạng đó với chi phí thấp hơn cho mỗi kết nối.

ACCESS POINT

SWITCH

CONTROLLER

SOFTWARE

Indoor, Outdoor and Special-purpose Access Points that Deliver

When connectivity really matters, organizations turn to Ruckus. We offer indoor and outdoor wireless access points to fit just about any budget, performance requirement or deployment scenario. Whether you’re challenged with high client density, Wi-Fi-unfriendly building materials or just rising employee or customer expectations, our access points provide secure, reliable access no matter how tough the environment. Every Ruckus AP, from the humblest to the boldest, is packed with patented technologies that go beyond the everyday to ensure superior connections and awesome user experiences.

Flexible Scalability and Simplified Management

Ruckus innovates across wired technologies, as well as wireless, to enable awesome customer experiences. The Ruckus ICX Family of fixed form-factor switches work together to simplify network set-up and management, enhance security, minimize troubleshooting and make upgrades easy. Our low-latency, non-blocking architecture ensures excellent throughput for the most demanding applications.

ICX switches work seamlessly with Ruckus Wi-Fi access points and Ruckus SmartZone network controllers to deliver the most performance and cost effective unified wired & wireless access solutions on the market today.

GIẢI PHÁP GIÚP BẠN DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

Chúng tôi đơn giản cung cấp các kết nối tốt hơn, vì vậy bạn có thể cung cấp cho khách hàng các trải nghiệm tuyệt vời.

DỊCH VỤ KHÔNG DÂY VÀ PHẦN MỀM THÔNG MINH
Bảo mật, phân tích, và giải pháp định vị người dùng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN
Giải pháp controller-less, thiết bị điều khiển cứng và ảo hoá

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG WI-FI ACCESS POINT
 Hoạt động trong nhà và ngoài trời, hiệu suất cao

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH HIỆU SUẤT CAO
Cung cấp các thiết bị access, backone, stakable switch

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Bấm vào nút TÌM SẢN PHẨM để được hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Ruckus Networks
An ARRIS Company
350 West Java Dr. Sunnyvale, CA 94089 USA
T: +1 (650) 265-4200
F: +1 (408) 738-2065

Dong Quan IT Company
Authorized Distributor in VN
421/11 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
T: +84 (028) 3868-0150
F: +84 (028) 3868-0144