Những AP Wi-Fi 6 nào hoạt động tốt nhất dưới các áp lực?

Bài test Packet6 độc lập cho thấy RUCKUS Wi-Fi 6 có thể phân phối tới những nơi mà các APs khác không làm được. RUCKUS AP là AP duy nhất đáp ứng các cấp dịch vụ cấp doanh nghiệp trong môi trường thực tế với mật độ cao và còn hơn thế nữa.