GIẢI PHÁP

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp mạng phù hớp với lĩnh vực kinh doanh của bạn hoặc tìm kiếm một giải pháp đặc thù riêng, Ruckus đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của bạn. Bằng cách kết hợp các công nghệ mới nhất với các dịch vụ giúp giải quyết các vấn đề phức tạp của bạn, Ruckus mang đến cho bạn giải pháp mạng từ đơn giản đến phức tạp hiệu suất cao, chi phí đầu tư hợp lý.

KHÁCH SẠN & RESORT

Ruckus là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn quản lý khách sạn trên thế giới và tại Việt Nam.

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Ruckus dẫn đầu thị trường tronglĩnh vực cung cấp thiết bị Wi-Fi cho các thành phố, trên thế giới.

WI-FI MARKETING

Với sự kết hợp giữa Ruckus và Linkyfi, cung cấp cho khách hàng giải pháp Wi-Fi Marketing nhiều tính năng.

DOANH NGHIỆP 

Ruckus là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn quản lý khách sạn trên thế giới và tại Việt Nam.

GIÁO DỤC

Ruckus dẫn đầu thị trường tronglĩnh vực cung cấp thiết bị Wi-Fi cho các thành phố, trên thế giới.

HỆ THỐNG BÁN LẺ

Với sự kết hợp giữa Ruckus và Linkyfi, cung cấp cho khách hàng giải pháp Wi-Fi Marketing nhiều tính năng.

GIÁM SÁT AN NINH

Ruckus dẫn đầu thị trường tronglĩnh vực cung cấp thiết bị Wi-Fi cho các thành phố, trên thế giới.

IoT WI-FI

Ruckus dẫn đầu thị trường tronglĩnh vực cung cấp thiết bị Wi-Fi cho các thành phố, trên thế giới.

MULTI GIGABIT WIRE & WIRELESS

Với sự kết hợp giữa Ruckus và Linkyfi, cung cấp cho khách hàng giải pháp Wi-Fi Marketing nhiều tính năng.

Ruckus Networks
An ARRIS Company
350 West Java Dr. Sunnyvale, CA 94089 USA
T: +1 (650) 265-4200
F: +1 (408) 738-2065

Dong Quan IT Company
Authorized Distributor in VN
421/11 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
T: +84 (028) 3868-0150
F: +84 (028) 3868-0144